Języki tłumaczeń

Share Button

Tłumaczymy wszystkie języki z następujących grup:

Grupa I: język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski

Grupa II: inne języki europejskie

Grupa III: języki pozaeuropejskie posługujące się alfabetem łacińskim

Grupa IV: języki pozaeuropejskie posługujące się alfabetem niełacińskim lub ideogramami