Metody nauczania

Share Button

METODY

U nas nie ma nudy!
Uczymy techniką: zintegrowanych sprawności językowych.
Oznacza to, że koncentrujemy się na rozwijaniu wszystkich sprawności językowych:

  • słuchanie
  • mówienie
  • pisanie
  • czytanie
  • gramatyka

Najważniejsza dla nas jest umiejętność komunikowania się. Na zajęciach nauczą się Państwo wykorzystywać poznane słownictwo i struktury gramatyczne w praktyce, w sytuacjach z życia codziennego. Współpraca polskiego lektora, który jest odpowiedzialny za wprowadzanie nowych zagadnień i ich wyjaśnianie z native speakerem sprawi, że postępy będą ekspresowe a sam czas zajęć stanie się przyjemnością.  Gry planszowe, konkursy, rebusy, panele dyskusyjne, praca w parach – to tylko niektóre atrakcje, które czekają na naszych kursantów. Przygotowywane materiały poruszają tematykę dostosowaną do wieku i potrzeb danej grupy a nawet ich życia zawodowego i hobby. Dzięki małym grupom indywidualizujemy proces nauczania tak aby każdy uczeń osiągał jak najlepsze efekty.